Lưu trữ cho từ khóa: Nguyên Thương

Tô Canh Mồng Tơi

Giữa tháng 9 năm 2017, chúng tôi đi Paris, nước Pháp, để thăm gia đình và bạn bè, đã 10 năm chưa có dịp gặp lại. Thi và tôi đã để ra 3 ngày đi thăm vợ chồng  người bạn của … Tiếp tục đọc