Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Thị Bé (XH)

Lưu bút ngày xưa

  Thời còn học sinh phổ thông của chúng tôi ngày xưa, các bạn thường hay lập cho mình một quyển lưu bút. Đa số các bạn chọn viết lưu bút vào cuối năm lớp 9 vì lên lớp 10 … Tiếp tục đọc