Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Khoa Chiến

Vương vấn của Nguyễn Khoa Chiến

Nguyễn Khoa Chiến là nhà báo, anh ít khi làm thơ, nhưng khi bài thơ nào của anh xuất hiện bạn bè đọc đều khen. Là học sinh trước 1975 nên tình cảm về thầy cũ, trường xưa mãi còn … Tiếp tục đọc