Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Khắc Phụng

Trường ca Hòn Vọng Phu

Mời các bạn  lắng nghe thiên trường ca Hòn Vọng Phu qua các màn trình diễn bằng nhiều nhạc cụ khác nhau, ngay cả bằng nhạc cụ trong máy vi tính, do chính bạn chọn. Đây là công trình sưu tầm … Tiếp tục đọc