Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Hữu Tân & Yên Dạ Thảo

Thu Vàng Trên Lối Thơ nhạc Nguyễn Hữu Tân (có bổ sung)

Anh có nghe trong mưa, Thánh thoát những giọt thừa, Ngày đầu thu cuối hạ, Tiếng buồn bên song thưa. Đó là lời thơ của yên Dạ Thảo được anh Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc từ bài Thu vàng trên … Tiếp tục đọc

Chiều Sài Gòn

Bài thơ “Chiều Sài gòn”  đã được Yên Dạ Thảo viết cách nay hơn năm nhưng mới được Nguyễn Hữu Tân  phổ nhạc và đã được Lệ Tuyền trình bày. Mời các bạn cùng thưởng thức .   https://app.box.com/s/7xuf816nj78d6vkpago94vprz2wjfjb8   … Tiếp tục đọc