Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Đăng Hưng

Đọc “Bàn tay nhỏ dưới mưa” 

Tiểu thuyết đầu tay của tác giả Trương Văn Dân có tựa đề là “Bàn tay nhỏ dưới mưa” *, một tựa đề khá độc đáo. Nhìn qua ta có cảm giác một cái gì lãng mạn nhưng mong manh dễ … Tiếp tục đọc