Lưu trữ cho từ khóa: Moät Luùa

Mùi hương thần bí

Thường xuyên hơn những đứa khác, thằng Út hay ghé thăm tụi tui vào những buổi chiều sau khi tan sở. Tiếng Việt là ngôn ngữ đàm thoại chánh trong nhà nầy, nhưng là “sinh ngữ” của thế hệ thứ … Tiếp tục đọc