Lưu trữ cho từ khóa: Mai Kiên Cường

Đám tang của một nhà thơ

Ngày 3/1, do hay tin trễ bạn thơ Nguyệt Lãng từ trần, Hồng Băng và Phong Tâm vì ở xa nên không lên Bình Phước tiễn bạn. Trang nhà đã nhờ em Mai Kiên Cường, một CTV tại TP.Đồng Xoài … Tiếp tục đọc