Lưu trữ cho từ khóa: Lúa thị Nang Hương

Tiếng thơ của Lúa Thị Nàng Hương

  Bài trước của Lúa Thị Nàng Hương và đây bài: “TIẾNG THƠ” như là một xác định sự phát hiện mới mẻ của một cây bút mới với một tên mới nghe lạ mà dễ thương giống như hai … Tiếp tục đọc

Đem vào chiêm bao của Lúa thị Nàng Hương

Chợ thơ này hiện nay là chợ nông nghiệp, có nhiều sạp của Một Lúa, Hai Lúa, Bốn Lúa, giờ thì thêm một tác giả lấy tên Lúa thị Nàng Hương. Có lẽ tác giả tự nhận mình dân quê, … Tiếp tục đọc