Lưu trữ cho từ khóa: Lê Thúy Đào

Tìm bạn hoc Tống Phước Hiệp.

Tôi tên Lê Thúy Đào, học lớp 11A 3(NK74-75) trường Tống Phước Hiệp, quê ở An Hữu, hiện nay định cư ở Đức. Chủ nhiệm lớp tôi là thầy trần Phú Tôn, giám thị lớp là Nguyễn Thị Sang, GS … Tiếp tục đọc