Tag Archives: L.M

Trang nhà không chúc mừng Hoàng Hưng

HHbirthday

Ngày 24/12, Hoàng Hưng đã gửi thư cho anh sãi yêu cầ u năm nay trang nhà không mừng sinh nhật cho Hoàng Hưng nữa vì 2 năm rồi đã làm mất thời giờ của anh chị em. Chấp hành “khẩu … Continue reading