Lưu trữ cho từ khóa: Kiều phương Hoàng

Táo quân trường Tống trình tấu Ngọc Hoàng

  Ngày 23 tháng chạp tới đây Táo quân Trường trung học Tống Phước Hiệp về trời trình tấu Ngọc Hoàng. Bản báo cáo hôm nay đã xong, Táo quân xì ra bản thảo cho bà con đọc trước. Chuyện … Tiếp tục đọc