Lưu trữ cho từ khóa: Huy Phương

QUÁ ĐỔI VÔ TÌNH

Tuần rồi tôi có dịp đi thăm hai người, một người bạn đang nằm trong quan tài tại nhà quàn, và một bà cô đang nằm trong nhà dưỡng lão. Người bạn không biết tôi là ai đã đành, vì … Tiếp tục đọc