Lưu trữ cho từ khóa: Hưng-Lương-Gương

Sớ Táo Quân

Hôm nay 22 tháng chạp, gia đình Táo đã khởi hành về chầu thượng đế, sáng mai sẽ tới thiên cung. Bản tường trình đọc trước thiên đình được anh em trang nhà đọc trước Sớ Táo Quân    Vừa tiễn … Tiếp tục đọc