Lưu trữ cho từ khóa: Hoàng Kim Oanh

May mà có Saigon : Để nhớ Để Thương.

Thương quá Sài Gòn ngày trở lại, tập truyện ký mới của anh Nguyễn Minh Nữu đến với tôi vào những ngày cuối cùng của tháng tư Sài Gòn. Cơn mưa sáng nay dường như làm cái nóng thiêu đốt … Tiếp tục đọc