Lưu trữ cho từ khóa: Hoàng Hoài Sơn

Thơ tặng của Hoàng Hoài Sơn

   Hoàng Hoài Sơn là nhà báo, hiện phụ trách trang văn hóa của tuần san Thanh Niên. Anh chuyên viết về mảng quốc tế, làm thơ với anh là để giải tỏa nổi lòng và cũng là sở thích, … Tiếp tục đọc