Lưu trữ cho từ khóa: HoàiThương

Chưa tròn mộng ước của Hoài Thương

Nghe tin chị Phong Tâm vừa mất, Hoài Thương xin được chia sẻ cùng đại sư huynh  trước những nổi đau sầu mất mác..Mong sư huynh hãy vơi bớt những cơn đau, để còn lo cho sức khoẻ (HT) Tk … Tiếp tục đọc