Lưu trữ cho từ khóa: Hồ Ngạc Ngữ

Hương Xưa của Hồ Ngạc Ngữ

Hồ Ngạc Ngữ quê ở Bình Định, bạn mới quen của ông sãi, có thơ xuất bản từ năm 1997, hiện nay sống ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Bài thơ Hương xưa là bài mới viết của anh, … Tiếp tục đọc