Lưu trữ cho từ khóa: Hồ Chí Bữu

Chơi tiếp . . . của Hồ Chí Bửu

Nhà thơ Hồ Chí Bửu hiện sống ở Tây Ninh, làm thơ từ năm 13 tuổi. Anh tự thú anh mê thơ cũng như mê gái, không làm thơ thì chẳng biết làm gì.   CHƠI TIẾP… ta bị tiểu … Tiếp tục đọc