Tag Archives: Hiện Thanh

Thôi đừng của Hiện Thanh

thoi dung 2

  Mình không nghĩ thơ có tính truyền như toán học, nhưng thực tế bài thơ của yên dạ thảo được Đỗ Hữu Tài họa thì  bài thơ này lại được Trần Hiện Thanh họa lại với tựa là Thôi … Continue reading