Lưu trữ cho từ khóa: Đức Mạnh

Nếu em tàng hình của Đức Mạnh

  Đây là bài thơ nịnh vợ của Đức Mạnh, làm trong đợt 8 tháng 3, giọng điệu yêu đời lúc ban đầu nhưng sau đó khổ đau vô tận bởi không có em trong cuộc sống hàng ngày. NẾU … Tiếp tục đọc