Lưu trữ cho từ khóa: Đức Huỳnh

Một kỷ niệm không quên

Sau khi nhận Sự Vụ Lệnh với nhiệm sở là tỉnh An Xuyên (Cà Mau ), do sự nôn nao, hăng hái của tuổi trẻ khi bắt đầu cuộc sống tự lập, thay đổi môi trường sống, mình vội vàng … Tiếp tục đọc