Lưu trữ cho từ khóa: Đoàn văn Khánh

Em cứ về cho đẹp giáo đường

Bài thơ này, tôi đọc được trên tạp chí Quán Văn, số tháng 12 đặc biệt về Giáng Sinh. Báo sẽ ra mắt ngày 25/12, nhưng tôi xin tác giả cho phép đăng trước trong đêm Noel để xem như … Tiếp tục đọc