Lưu trữ cho từ khóa: Đỗ Hải & Yên Dạ Thảo

Trăng lạc của Yên Dạ Thảo &  Nhạc Đỗ Hải

Đây là bài nhạc của Đỗ Hải được phổ từ bài thơ Trăng Lạc của Yên Dạ Thảo. Bài thơ tình buồn mà các anh chị đã đọc qua hơn hai năm về trước. Ca sĩ trình bày là Thúy … Tiếp tục đọc