Lưu trữ cho từ khóa: Đình Xuân

Nửa của Đình Xuân

“Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ!” Kể từ khi Hàn Mặc Tử “hạ” hai câu thơ đó vào thi đàn, thiên hạ thấy ra rằng đôi khi muốn nói tới, muốn diễn … Tiếp tục đọc