Lưu trữ cho từ khóa: Chùa Sôn An

Thư mời dùng cơm chay

Ngày 1/6, đại đức Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sơn An , xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh long) có gửi thư mời anh chị em CHS Tống Phước Hiệp hoan hỉ đến chùa dùng tiệc chay nhân … Tiếp tục đọc