Lưu trữ cho từ khóa: Cát Lộc

Lễ hội mùa xuân Lăng Ông Dung Ngọc Hầu

“Nhớ về thăm lại Trà Ôn Tháng Giêng mùng 4 giỗ Ông Ngọc Hầu!” là lời nhắn nhủ mọi người dân khu vực nầy nhớ đến tham dự Lễ hội Lăng Ông Tiền quân Thống chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn. … Tiếp tục đọc