Lưu trữ cho từ khóa: An Tú

THÁNG MƯỜI CHƯA CƯỜI ĐÃ TỐI của Anh Tú

Lớn lên từ vùng đất thấp của đồng bằng sông Cửu, với dừa nước, ô rô, cốc kèn, bần mọc ven sông, quanh năm nông dân nam quần xà lỏn áo thun, nữ quần vo quá gối, áo bà ba … Tiếp tục đọc