CHÚC MỪNG

  Được tin các anh chị lớp Vạn Vật (nk 1971-1976) Đại học Cần Thơ, họp lớp lần 2 ngày 18/8/2019, tại khu Cái Khế,  trang tongphuochiep-vinhlong.com chúc cho buổi họp được vui vẻ và thắt chặt tình đồng môn. TM.tongphuochiep-vinhlong.com Lương Minh 2+

Xem tiếp