CHIA BUỒN

Được tin nhà thơ Nguyễn Dương Quang, sau một cơn bạo bệnh đã từ trần lúc 18 g ngày 29-4-2020 tại Tp. Đà Lạt. Xin chia buồn cùng chị Hồng và gia dinh, nguyện cầu anh sớm được siêu thoát. Lương Minh 0

Xem tiếp