Lưu trữ cho từ khóa: yên da thảo &Bùi kim cương

NHƯ CÁNH CHIM DI

Đây là bài thơ Như cánh chim di của Yên Dạ Thảo được nhạc sĩ Bùi Kim Cương phổ nhạc. bản này được ca sĩ Bạch lan trình bày với sự hòa âm của Phan Thanh Hùng. https://youtu.be/KMDLyR_62zo Thơ & … Tiếp tục đọc