Lưu trữ cho từ khóa: Vũ Trọng Quang

SỐ MẠNG của Trần Hữu Hội

Dự tiệc cưới của con trai anh tại nhà hàng Đông Hồ – Eden hôm 4/5/2018 thì ngày 7/5 tôi vô cùng bàng hoàng được tin anh ra đi vào cõi khác. Nhớ hôm ấy anh còn cười vui, tôi … Tiếp tục đọc