Lưu trữ cho từ khóa: Vũ Thế Thành

SÀI GÒN MỘT GÓC KÝ ỨC VÀ BÂY GIỜ

Tôi sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Tuổi thơ ở khu Tân Định. Dọn nhà một lần cũng lòng vòng đâu đó, gần cổng xe lửa số Sáu, bên bờ kênh Nhiêu Lộc và ở tới giờ. Ở riết … Tiếp tục đọc