Lưu trữ cho từ khóa: Vo Trương

Bóng quê- tập thơ thắm đậm tình người

Vừa qua, khi bài thơ “Trả lại anh” của Huệ Thi đăng trên trang nhà thì có người hỏi thăm về lai lịch tác giả. Rất may liền sau đó có Võ Trương viết bài giới thiệu Huệ Thi trên … Tiếp tục đọc