Lưu trữ cho từ khóa: Võ Hoài Việt

Bộ ảnh xưa của Võ Hoài Việt

Ngày 13/8, anh Võ Hoài Việt 12 (NK69) đã gửi cho trang nhà 5 tấm ảnh xưa thời thiếu niên của anh. Do ảnh chưa được chú thích, nên LM để nguyên chờ chủ nhân và bạn bè nhận dạng … Tiếp tục đọc