Lưu trữ cho từ khóa: Võ Ch

NGƯỜI THẦY THUỐC ĐÓNG KỊCH ( phần 2 )

  Trong trường y, ngoài dạy chuyên môn cho sinh viên về chữa trị bệnh mà còn dạy nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Ở bên Mỹ trường dạy luật lệ trong y khoa; còn ở Việt Nam dạy … Tiếp tục đọc