Lưu trữ cho từ khóa: Văn Nghệ

GIỚI THIỆU TẬP THƠ: ĐƯA GIÓ QUA SÔNG

Tiếp nối các tập thơ: Đừng Theo Trăng Em Nhé – (NXB Hội Nhà văn – 2013), Đong Đầy Kỷ Niệm – (NXB Hội Nhà văn – 2013, Nếu Mai Không Còn Mẹ – (NXB Trẻ – 2014), Đưa Gió … Tiếp tục đọc