Lưu trữ cho từ khóa: Tuyết Snow

Hoa lẳng tẳng của Tuyết Snow

Nguyễn Tuyết tui  nghỉ kỷ hồi ở VN, sau khi lấy chồng , có năm nào  biết tới cái rồ măn tíc của qua lăn tai  đâu…Khi qua tới xứ Mỹ, cả mấy năm sau, tui cũng nào có để … Tiếp tục đọc