Lưu trữ cho từ khóa: Tuyết Nguyễn

Tú Trân, Đại Nghĩa mừng tuổi mẹ

Hôm nay, ngày 31 tháng 7(ngày Hoa Kỳ) sau khi cả nhà Nguyễn Tuyết (NT) đi làm về, tuy  Quang và hai con Tú Trân và Đại Nghĩa  rất bận,  nhưng  NT  rất là vui vì khi đi làm về tới nhà thì  thấy … Tiếp tục đọc