Lưu trữ cho từ khóa: Từ Hiền Trí

Một số hình ảnh đám tang bạn Thanh Vân

Như tin đã đưa chị Trương thị Thanh Vân ( Phạm Thị Hoa) cựu học sinh lớp 12C6 NK79 đã qua đời ngày 17/07/2014, hưởng dương 55 tuổi. tang lễ cử hành tại Vĩnh Long. Dưới đây là hình ảnh … Tiếp tục đọc

Hành hương trên đất Phật (kỳ 2)

  Từ Hiền Trí vừa thuyết minh cho anh chị em về chuyến đi của mình trên đất Phật, Tuy nhiên số lượng hình còn nhiều, nên anh đã tiếp tục chia sẻ. Riêng phần chú thích ảnh sẽ bổ … Tiếp tục đọc

Hành hương trên đất Phật

  Đầu tháng 7/2012 , Từ Hiền Trí (NK79) đi  công tác kết hợp với hành hương sang đất Ấn, ở thành phố GAYA là nơi nghèo nhất Ấn Độ. Có lẽ vì lý do đó nên Đức Phật đã … Tiếp tục đọc