Tag Archives: TS Vĩnh Sính

Hoa Anh đào Muôn thuở :Vài bài thơ khó quên của Bashō

tho Hai ku

     Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm đọc mục thơ trên trang nhà  thấy Hồng Băng đề xướng làm thơ Haiku nên đã gửi bài viết của  TS Vĩnh Sính ( GS sử học đại học Alberta, Canada)  nhằm giúp … Continue reading