Lưu trữ cho từ khóa: Trần Vy

Viết tặng em của Trần Vỹ

Viết tặng em là tác phẩm của bạn thơ của Huỳnh Hương, viết tặng cô khi nghe tin cô sắp dọn nhà. Qua lời thơ , ta có thể biết cuộc sống của HH hiện nay (SOS)   Viết Tặng … Tiếp tục đọc