Tag Archives: Trần Vy

Viết tặng em của Trần Vỹ

Viet tang em.16.12.12

Viết tặng em là tác phẩm của bạn thơ của Huỳnh Hương, viết tặng cô khi nghe tin cô sắp dọn nhà. Qua lời thơ , ta có thể biết cuộc sống của HH hiện nay (SOS)   Viết Tặng … Continue reading