Lưu trữ cho từ khóa: Trần Ngọc Vui

Bánh mì làm sao quên

Sau khi đọc “Bài học từ người bán bánh mì…” của tác giả Mai Hương trên TTCT số 27, ngày 11-7-2010, anh Trần Ngọc Vui ở Hậu Giang đã kể những câu chuyện liên quan đến ổ bánh mì Việt … Tiếp tục đọc