Lưu trữ cho từ khóa: Trầm Hươong Ptt

Đường Vào Mùa Đông của Trầm Hương Ptt

Đường vào mùa đông Vạt nắng cuối thu rưng rưng. Bản tình ca cuối mùa thu gợi thương gợi nhớ. Cho dài nỗi nhớ mơ hồ.   Theo từng hoa tuyết đầu mùa bay buồn. Dòng thời gian…một giấc mơ. … Tiếp tục đọc