Lưu trữ cho từ khóa: Tommy

Thư Tommy và Gia Bảo thăm 2 bà

Vừa qua, cháu của Hoàng Hưng đã viết thư thăm  bà Lưu Phương và bà Thân thị Khánh. Đây là nguyên bản thư của 2 độc giả trang nhà nhỏ tuổi nhất. H1 h2 h3