Lưu trữ cho từ khóa: TÍP tÊ tÊ

Đi chùa tạm trú

Kính thưa Cô, Đêm hôm rồi con nằm mơ thấy Cô và Vân. Hai người đều rất ốm. Cô mặc bộ áo quần mầu xanh lục đậm. Vân không hỏi, không nói, chỉ có Cô hỏi con: “Răng mi không … Tiếp tục đọc