Lưu trữ cho từ khóa: Tiểu Phương

Lời thương gửi lại ..của Tiểu Phương

Cũng không khác Võ Châu Phương khi viết về một mùa hè,,, bài thơ ” Lời thương gửi lại”” của Tiểu  Phương  cho thấy  hai hình ảnh  khác biệt : Xưa, vô tư  làm sao trong cơn mưa phượng của … Tiếp tục đọc