Lưu trữ cho từ khóa: Tiểu Mai Phương

Hạ Thương của Tiểu Phương Mai

Võ Châu Phương xin giới thiệu với anh chị, với những nhà thơ, và các bạn yêu thơ của trang nhà về một nhà thơ trẻ tên Phương Mai. Cô ấy giống như nhà thơ Hải Đường không là học … Tiếp tục đọc