Tag Archives: Thùy Trang

Tiễn đưa của Thùy Trang

Tiễn đưa_Thủy Trang

  Học trò cũ của tôi ở Hà Tiên gởi cho tôi bài thơ TIỄN ĐƯA,  tình cờ lại ngay lúc người vợ thân yêu của nhà thơ Phong Tâm, một thi hữu rất quý mến của tôi, vừa ra … Continue reading