Lưu trữ cho từ khóa: Thương Thơ

Lẽ nào bà Chúa lại đạo thơ ?

Dưới đây là bức thơ của một học sinh cũ của cô Hồng Khanh tại TPH đã gởi cho cô sau khi đọc bài “Hai bà chúa thơ nôm đạo thơ ” và đọc hai phản hồi của cô về … Tiếp tục đọc